Burgerinitatief bedrijventerrein Ederveen

In Ederveen wordt een burgerinitiatief uitgewerkt om het bestaande bedrijventerrein uit te bereiden met woon-werkkavels.
Samen met de betrokken initiatiefnemers is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Dit plan wordt nu samen met de gemeente Ede verder uitgewerkt.