Over ons

Eigenheid Vastgoed houdt zich bezig met projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord. Heel bewust ontwikkelen wij vastgoed voor alle huisvestingsfacetten waar onze eindgebruikers in hun leven mee te maken krijgen. Deze brede oriëntatie dwingt ons een lerende organisatie te zijn. Daarin zijn we ons bewust van onze kernkwaliteiten en hebben wij een ruim netwerk aan gedegen samenwerkingspartners die aanvullend zijn met hun specifieke kennis.

 

Samenwerken doen we met maar een doel: een tevreden eindgebruiker. Een eindgebruiker die zich eigen voelt met het ontwikkelde vastgoed. Gedurende het hele proces dwingen we ons om bij elke detailbeslissing dit doel voor ogen te houden. Door de inzet van onze professionele kwaliteiten moet met de voorhandenzijnde middelen tot een optimale huisvestingsinvulling worden gekomen. Langetermijnrelaties zijn daarbij een uitgangspunt.

 

Duurzaamheid komt tot uiting in het gehele traject. Van de samenwerking tot en met de ingebruikname. Daarbij staat functionaliteit en bewustwording voorop. Duurzaamheid is namelijk niet alleen op te lossen met een additionele investering, maar gaat om bewuste keuzes. Eigenheid Vastgoed wil daarom invulling geven aan begrippen als rentmeesterschap, milieu en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Enerzijds ontwikkelen wij in opdracht van derden, anderzijds worden op eigen initiatief ook interessante
(her-)ontwikkelingslocaties verworven. Voor deze locaties worden verschillende visies ontwikkeld en wordt de afzetmarkt in kaart gebracht. De mogelijkheden worden verder uitgewerkt met behulp van diverse partners zoals stedenbouwkundigen, architecten, gemeenten en overige adviseurs. Projectontwikkeling wordt dus zowel risicodragend als in regiebasis uitgevoerd.

 

Als projectontwikkelaar werken we projecten compleet uit: vanaf het initiatief tot en met een turnkey oplevering. Wij hebben brede ontwikkelingservaring in meerdere disciplines, waaronder kosten- en financieringsdeskundigheid, procesbegeleiding en procedurele kennis. Dankzij onze veelzijdige kennis en ervaring kunnen we doortastend optreden in de contacten met de gemeenten, architecten, aannemer(s) en adviseurs. Op basis van een globaal programma van eisen ontwikkelen en realiseren wij complete projecten tegen een vaste prijs. De opdrachtgever heeft in een vroegtijdig stadium helderheid over het te bereiken kwaliteitsniveau, de uitstraling en de daarbij behorende kosten.

 

Graag ontwikkelen, adviseren en beleggen wij voor u in projecten voor wonen, werken, opleiden, zorgen en recreëren.