Start haalbaarheidsonderzoek omgeving Arnhem

Januari 2013 start haalbaarheidsonderzoek van een multidisciplinaire ontwikkeling voor wonen en winkelen in de omgeving van Arnhem.
Diverse partijen zijn inmiddels betrokken. In de loop van het eerste kwartaal zal duidelijkheid ontstaan over de verdere gang van zaken en de definitieve projectomvang.

Laat u informeren via onze site.