Supermarkt en woningen

De afgelopen jaren is gewerkt aan een supermarktontwikkeling in Huissen in combinatie met een omliggende gebiedsontwikkeling. In de komende periode wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Als deze procedure voorspoedig verloopt, dan zal medio volgend jaar met de bouw gestart worden.